Har djuren någon själ?

Datum

Fråga

Tack för en jätte fin hemsida! Mitt namn är Imad Tomas och är 36 år gammal,och är troende katolik.

Jag undrar, har någon djur en själ? Vad händer när den dör?

Tack för svaret och må Gud välsignar er+ GBU+ mvh Imad Tomas+

Svar

Genom 'fraga prasten' fick jag din e-post. Jag är Peter Fresnan, katolsk präst i Stockholm.

Djur och även växter kan sägas ha en 'själ' som sammanhållande livsprincip, men ingen 'andesjäl' såsom människan. Endast hon är "skapad till Guds avbild". Dör ett djur, en växt återgår den till den materiella världen Gud har skapat den i.

Team fråga prästen!