Vetenskap för eller mot?

(2005-12-21)

Fråga

överallt läser jag om att vetenskapen och den katolska kyrkan kommer i strid med varandra men har ingen aning var det kommer ifrån och jag har några frågor som jag skulle vara väldigt tacksam för om ni kunde besvara så fort som möjligt.
Kram Alma

1. Vad tycker den katolska kyrkan om vetenskapen?
2. Varför är det i vissa delstater i usa är det förbjudet att lära ut om Darwinsläran? och vad tycker ni om det?
3. Varifrån har den myten uppstått om att vetenskap och religion inte kommer överens med varandra?
4. Tror dagens kyrkor fortfarande på att Gud har skapat världen? Om ja hur förklarar dom dinosaurierna och den övriga historian? Eftersom ”världen måste bara vara ca 2000 år gammal.
5. Hur förklarar bibel de övriga planeternas uppkomst?
är det något som Gud har skapat och styr över också?

Och min sista fråga handlar om kvinnosynen inom kristendomen. i första moseboken 3:16 står det " Och till kvinnan sade han: Jag skall låta dig utstå stor vedermöda, när du blir havande. Med smärta ska du föda ditt barn. Men till din man skall din åtrå vara, och han skall råda över dig"
6. är det inte lika kvinnoförnedrande som median framställer om islam?
7.Tycker inte du att det är dubbelmoral att kristna kritiserar islam då?

Svar


Ett kort generellt svar: Du måste kritiskt analysera vad du läser. Katolska kyrkan "kommer inte alls i strid med vetenskapen överallt". Det har funnits motsättningar. Det är sant. Tidigare var kyrkan kritisk /mot utvecklingsteorin eftersom den fick en snarlik religiös tolkning. Idag går Bibelns skapelsetro väl att förena med en balanserad utvecklingslära.

1. Att forska och veta, är människans uppgift. Gud gav henne förnuft och vilja för att utforska hans skapelse.
2. I vissa delar av USA råder en fundamentalistisk kristendom som inte är katolsk.
3. Som sagt, i 1800-talets upplysningstid fanns det motsättningar.
4. Jag kan inte svara för "kyrkor", endast för katolska kyrkan och den tror på Guds skapelse som beskrivs i första Moseboken i fantastiska bilder som måste tolkas för att förstås rätt. Bibeln förklarar 'varför' och 'varifrån' skapelsen kommer, inte 'hur' den kom till.
5. Gud skapade hela kosmos, inte enbart jorden. ('big bang' går väl att förena med den synen).

top

6. GT visar i allraförsta början att man och kvinna är likbördiga, skapade till "Guds avbild".

1MOS 1:26 Gud sade: "Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden." 27 Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.

Den följande drastiska bilden visar det unika med Adam och Eva. Inget av djuren dög som mannens motpart. De hör tillsammans, är "ett kött"

1MOS 2:18 Herren Gud sade: "Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom någon som kan vara honom till hjälp." 19 Så formade Herren Gud av jord alla markens djur och alla himlens fåglar och förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Varje levande varelse fick det namn som mannen gav den. 20 Mannen gav namn åt all boskap, alla himlens fåglar och alla vilda djur. Men han fann inte någon som kunde vara honom till hjälp. 21 Då försänkte Herren Gud mannen i dvala, och när han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde igen hålet med kött. 22 Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne till mannen. 23 Då sade mannen: "Den här gången är det ben av mina ben, kött av mitt kött. Kvinna skall hon heta, av man är hon tagen." 24 Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett. Människans olydnad och straff 25 Både mannen och kvinnan var nakna, och de kände ingen blygsel inför varandra.

I folket Israels liv hade kvinnorna en underordnad ställning som i de omgivande folken.

Paulus vänder sig inte mot kvinnornas sociala underordning, utan hänvisar till jämställdheten på ett högre plan i respekt och kärlek.

EF 5:22 Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren. 23 Ty en man är sin hustrus huvud liksom Kristus är kyrkans huvud - han som också är frälsare för denna sin kropp. 24 Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män. 25 Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den ... 28 På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp ... 31 Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall bli ett ... 33 Men dessutom skall var och en av er älska sin hustru som sig själv, och hustrun skall visa respekt för sin man.

eller i
KOL 3:18 Ni kvinnor, underordna er era män, som det anstår kristna. 19 Ni män, älska era hustrur och var inte elaka mot dem.

Paulus är trots allt fast i tidens föreställningar när det gäller praktiska frågor. Men mitt i denna framställning pekar han på ett högre plan "11 Och ändå: i Herren kan inte kvinnan tänkas utan mannen och inte heller mannen utan kvinnan. 12 Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan, och allt kommer från Gud."

1 KOR 11:3 Nu vill jag att ni skall veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. 4 En man som ber eller profeterar med något på huvudet drar skam över sitt huvud. 5 Men en kvinna drar skam över sitt huvud om hon ber eller profeterar barhuvad. Det är samma sak som om hon hade rakat av sig håret, 6 för om en kvinna uppträder barhuvad kan hon lika gärna ha håret avklippt. Men när det nu är en skam för kvinnan att klippa eller att raka av håret, måste hon ha någon huvudbonad. 7 En man behöver ju inte ha något på huvudet, eftersom han är en avbild och avglans av Gud. Men kvinnan är en avglans av mannen, 8 ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen, 9 och mannen skapades inte för kvinnan utan kvinnan för mannen. 10 Därför måste kvinnan på huvudet bära ett tecken på sin rätt för änglarnas skull. 11 Och ändå: i Herren kan inte kvinnan tänkas utan mannen och inte heller mannen utan kvinnan. 12 Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan, och allt kommer från Gud. 13 Döm själva: passar det sig att en kvinna ber till Gud barhuvad? 14 Lär er inte redan naturen att det är en vanära för mannen att ha långt hår 15 men en heder för kvinnan, hon har ju fått sitt hår som slöja. 16 Någon kanske vill börja strida om detta, men vi har ingen annan ordning, och det har inte någon av Guds församlingar.

Vill man veta kristendomens/Bibelns syn på kvinnan, borde man inte endast se på Bibelns texter, utan också på utvecklingen i kyrkan efteråt. Då bär evangeliets text frukt. Under medeltiden har otaliga, några högt begåvade kvinnor som Hildegard av Bingen, Teresa av Avila, Clara, Birgitta och många fler gjort ovärderliga insatser i kyrkan. Hela medeltidens sjuk- och socialvård låg i första hand i systrars händer.

Dessa är några drag av Bibelns / kristendomens syn på kvinnan. Tidens utveckling har kraftigt förändrat samhällets struktur och därmed bäddat för en vidareutvecklad kvinno-(och mans-)bild i vår tid. Det finns åtskilligt bra att läsa. Titta på www.katolskbokhandel.com

top

7. Vad katolska kyrkan står för, har jag kort beskrivet. Att den inte alltid och överallt uppnår till idealet, är ingen dubbelmoral, utan mänsklig begränsning. Katoliker är inga helgon, men strävar efter att bli det.

top
Team fråga prästen!